Itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 putkahti SUP ry:n sähköpostilaatikkoon SVKL liittohallituksen kokouspöytäkirja. Olen toiminut SUP ry:n puheenjohtajana keväästä 2016 alkaen ja silmäilen yhdistyksen postilaatikkoon saapuvat vinttiliiton pöytäkirjat yleensä ylimalkaisesti läpi katsoen onko jotain yhdistyksemme jäsenille tiedotettavaa. Tällä kerralla voin sanoa että sydämeni pysähtyi kesken lukemisen:

99.6 Puolanvinttikoirien risteytyksistä ja rekisteröinneistä

Suomen populaatiossa on tällä hetkellä kuusi Puolanvinttikoiraa, joiden periytyminen on epäselvä tai tahallisesti peitetty. LIITE 8.
Jalostustoimikunta toteaa, että rodusta löytyy rodun kotimaasta pohjaa millä jalostaa jo- ten tällainen toiminta on tuomittavaa. Kyse on tahallisesta, harkitusta toiminnasta jolla etsitään rodulle ehkä parempia ominaisuuksia kuin mitä niillä luontaisesti olisi. Jalostus- toimikunta esittää koirien Highwind Cristallo di Rocca ja 5 muuta puolanvinttikoiraa poistamista rekisteristä. Kyseessä on sääntöjen vastainen risteytys ja sen jälkeen rekisteröinti maassa, jossa se on ollut mahdollista. Roturisteytyksiä ei saa tehdä FCI:n ulkopuolisen rodun kanssa, eikä rodun, jonka rotukirjat ovat auki. Lisäksi risteytys tulee tehdä Kennelliiton valvonnassa.

Päätös: Lea Hämäläisen antama tiedoksianto. Jalostustoimikunta valtuutetaan otta- maan Kennelliittoon yhteyttä ja antamaan asia Kennellitolle käsiteltäväksi.

Siis mitä ihmettä???

Alkoi vimmattu asioiden selvittely. Oliko tämä huonoa pilaa, vai oliko vinttikoiraliitto ja jalostustoimikunta menneet täydellisesti sekaisin kun toimivat näin päättömästi??

Kävi ilmi että yhdistyksemme (SUP ry) perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja Lea Hämäläinen, joka sattuu olemaan myös yhdistyksemme jalostusneuvoja ja yhdistyken edustaja jalostustoimikunnassa, oli päättänyt kostaa näin sen että menetti puheenjohtajuutensa viime kevätkokouksessa allekirjoittaneelle. Ja samalla suorittaa ”niskalaukauksen” pitkällisen kiusaamisen kohteelleen.

Asiaa selvitellessä kävi ilmi, että sen lisäksi että Lea Hämäläinen oli esittänyt jalostustoimikunnassa koiriemme poistamista rekistereistä (tuulesta temmatuin väittämin), oli hän ollut osallisena jalostustoimikunnan kokouksessa jossa päätettiin asian viemisestä liittohallitukselle. En ole lakioppinut, mutta olen yleisesti kuvitellut että ”kanteluissa” yms esityksen tekijä on jäävi osallistumaan kokoukseen päättävänä tahona. Ehkä tämä ei päde yhdistystoiminnassa…

Ja kun jalostustoimikunta ei millään tasolla kyseenalaistanut syytöksiä, miettien oliko taustalla mahdollisesti vain henkilökohtainen kiusanteko, totesi liittohallitus sitten että vieköön asian eteenpäin Kennelliittoon.

Henkilökohtaisesti pidin varsin suurena loukkauksena vinttikoiraliiton liittohallituksen puolelta asettua automaattisesti tukemaan Lea Hämäläisen syytöksiä, sen sijaan että olisivat kehoittaneet tekemään ilmoituksen yksityishenkilönä. Tiedustellessani miksei meiltä rotuyhdistyksenä (tai koirien omistajina) kysytty asiasta mitään, oli vastaus että:

Selvennyksenä kyseiseen asiaan SVKL:n jalostustoimikunta toteaa:

SVKLn jalostustoimikunta on todennut, että tässä on kyseessä rikkomusilmoitus. Rikkomusilmoituksen voi Kennelliittoon tehdä suoraan joko yksityinen henkilö tai yhteisö. SVKL:n jalostustoimikunta voi tarvittaessa harkintansa mukaan toimia ilmoituksen tekijänä, kuten nyt tässä tapauksessa.

Kennelliitto on ohjeistanut jalostusneuvojia että epäiltäessä väärää polveutumista, ei rotujärjestön tai sitä alempien tahojen eli rotua harrastavan tai rotuyhdistyksen, pidä selvittää asiaa omin päin vaan selvitys on aina Kennelliiton tehtävä ja tapauksesta tiedotetaan Kennelliittoa. Kennelliitto käsittelee asian.

Tämän ilmoituksen tekemiselle on SVKL:n liittohallituksen valtuutus.

Joulukuu meni sitten asiaa ihmetellessä ja miettien miten Kennelliitto asian hoitaa. Tietyllä tavalla asia vain nauratti, mutta samalla toki stressasi epätietoisuus siitä kuinka herkästi Kennelliitto ratkaisisi asian kysymättä meiltä mitään ja ilmoittaisi vain koirat poistetun rekisteristä.

Tammikuun viides päivä tuli sitten yhteydenotto kennelliiton jalostuskonsultilta ja meiltä pyydettiin vastineet. Ei muuta kuin yhteys Italialaiseen kasvattajaan ja emän rottunottopapereista kopiot ja kuvat kaikista lukemattomista sertifikaateista joilla Ronksun emä on todettu erittäin rodunomaiseksi monien tuomareiden mielestä. Sinänsä asiassa ei tietenkään pitäisi olla mitään epäselvää, kun Ronksu oli ihan normaalisti pentuerekisteröity ja asianmukaisesti tuotu ja suomessa rekisteröity kennelliittoon. MUTTA… Kun kuulemma ihan aina kennelliiton päätökset eivät noudata maalaisjärkistä linjaa, joten vastineen kirjoittamisessa käytettiin useampi tovi tahoillamme ja pyrimme sekä kyseenalaistamaan, että edes harkitaan toisessa maassa asianmukaisesti rekisteröidyn koiran siirtämistä EJ-rekisteriin vastoin haluamme, ja samalla tuomaan JTT:n jäsenille tiettäväksi kuinka sukupuuton partaalla olevasta rodusta olikaan kyse.

Asia oli käsittelyss 14.2.2017 ja vihdoin tänään putkahti sähköpostiin sitten  yhteenveto päätöksestä:

Esittelijän huomioita 14.2.2017 (2/2017):

Koirarekisteriohjeen 2017 mukaan pentue voidaan poistaa FI-/ER-rekisteristä:

– Kun on perusteltu syy epäillä, että kaikki pentueeseen rekisteröidyt koirat eivät ole ilmoitettujen vanhempien jälkeläisiä (DNA-tutkimustulos, mahdoton väriperiytyminen, kahden ulkomuototuomarin lausunto koirasta tms.). Epäily tulee varmistaa polveutumistutkimuksella.

Ei ole ilmennyt perustetta epäillä ettei Zaida Hämäläisen ja Katariina Sarinin omistama uros HIGHWIND CRISTALLO DI ROCCA ER45624/14 polveutuisi ilmoitetuista vanhemmista. Koira on peräisin Italiassa rekisteröidystä pentueesta ja rekisteröity Suomeen Italian kennelliiton myöntämän rekisteritodistuksen perusteella. Alkuperämaa ei ole ilmoittanut mistään ongelmasta tämän pentueen rekisteröinnin suhteen. Pentueen emä on rotuunotettu koira, jolle ei ole tallennettu sukutaulutietoja.

EJ-rekisteriin siirto tapahtuu Koirarekisteriohjeen mukaan koiran omistajan anomuksesta.

Koirarekisteriohjeesta voidaan poiketa hallituksen päätöksellä. Vastaava poikkeaminen on tehty kerran ja erittäin painavista, siirretyn pentueen todennettuihin terveysriskeihin liittyvistä syistä (hallitus 2/16 kohta28.2).

Esittelijän päätösesitys 14.2.2017 (2/2017):

Toimikunta toteaa, että uros HIGHWIND CRISTALLO DI ROCCA ER45624/14 on rekisteröity normaalisti tuontikoirana FCI:n tunnustamasta rekisteristä. Ei ole ilmennyt perustetta epäillä koiran polveutumista ilmoitetuista vanhemmista. Koiraa ei siirretä EJ-rekisteriin.

Annetun tiedon perusteella puolanvinttikoirien jalostuksellinen tilanne on erittäin huolestuttava. Rodulla ei ole voimassa olevaa PEVISA-ohjelmaa eikä JTO:ta. Rotujärjestöä pyydetään ottamaan kantaa rodun tilanteeseen ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

JTT:n päätös 14.2.2017 (2/2017):

Toimikunta toteaa, että uros HIGHWIND CRISTALLO DI ROCCA ER45624/14 on rekisteröity normaalisti tuontikoirana FCI:n tunnustamasta rekisteristä. Ei ole ilmennyt perustetta epäillä koiran polveutumista ilmoitetuista vanhemmista. Koiraa ei siirretä EJ-rekisteriin.

Annetun tiedon perusteella puolanvinttikoirien jalostuksellinen tilanne on erittäin huolestuttava. Rodulla ei ole voimassa olevaa PEVISA-ohjelmaa eikä JTO:ta. Rotujärjestöä pyydetään ottamaan kantaa rodun tilanteeseen ja tekemään rodulle JTO sekä tarvittaessa esittämään PEVISA-ohjelmaa.

Ilokseni voin siis todeta että Kennelliitosta löytyy järjellistä ajattelua ja ymmärretään huoli harvalukuisen rodun tilanteesta, sekä osataan lukea omia sääntöjä oikeudenmukaisesti. Tämä päätös tarkoittaa myös sitä että Terran ja Rokan pentueen sabotointiyritys meni tältä erää ”vihollisilta” mönkään.. Eli edelleen pentuja suunnitteilla joko syksyllä 2017 tai keväälle 2018.